Lars Ole Sauerberg, JP, skrev den 15. marts 2018, bl.a.:
Woythal viser tydeligt, at han har knækket koden til, hvad læserpublikummet vil have fra en krimi: dramatiske konfl�ikter fra den mediekom- munikerede dagligdag, der skaber social og psy- kologisk dynamik med konsekvenser også for efterforskernes private liv.